Το καινοτόμο έργο  «Captour» για το διασυνοριακό τουρισμό ολοκληρώθηκε με τη τελετή λήξης στη Θεσσαλονίκη

Η «Τελετή Λήξης- Εργαστήριο Κεφαλαιοποίησης» πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2023 Το καινοτόμο έργο «CapTour: An Initiative on Capitalizing Tourism’s prospects of the region- Μια πρωτοβουλία για την αξιοποίηση των προοπτικών του τουρισμού της περιοχής»,που...