Θεωρίες συνωμοσίας στην πανδημία COVID-19

Mια έρευνα για  τις θεωρίες συνομωσίας και  τις γνωστικές προκαταλήψεις  από το Πανεπιστήμιο της Βασιλείας  Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος  21:08:39,04/11/2021 Οι θεωρίες συνωμοσίας φαίνεται να αυξάνονται σε δημοτικότητα καθώς συνεχίζεται η πανδημία Covid-19. Αλλά σε...