Η οικονομική πίεση προβλέπει άστεγους

Κι εξηγεί εν μέρει την επίδραση των ψυχικών ασθενειών Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος  00:20:52,03/15/2021 Οι οικονομικές πιέσεις, όπως είναι  το χρέος ή  και η ανεργία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για να γίνουν άστεγοι πολλοί άνθρωποι...