Ετικέτα: dr. Dragoş Gabriel Zisopol

0

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟY   ΚΑΙ ΠΛΟΙΕΣΤΙ

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟY   ΚΑΙ ΠΛΟΙΕΣΤΙ Της Άντζελας  Μπράτσου Το Μάιο του 2016 είχε γίνει,  με την πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων της Ρουμανίας και του Προέδρου της, ένα πρώτο βήμα για την αδελφοποίηση των...

0

A TREIA OLIMPIADĂ INTERNAȚIONALĂ A ELENISMULUI

A TREIA OLIMPIADĂ INTERNAȚIONALĂ A ELENISMULUI  ANGELA BRATSOU  «Deorum lingua est lingua Graecorum» –  Marcus Tullius Cicero   O Olimpiadă specială începe astăzi, ca un imn închinat gândirii și literaturii grecești. Conținutul și semnificația...

0

Η πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων της Ρουμανίας για την Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας απέδωσε καρπούς- Έγιναν οι αγώνες της Ολυμπιάδας Ελληνικής Γλώσσας σε επίπεδο εθνικού σταδίου στο Ιάσιο!

Η πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων της  Ρουμανίας για την Ολυμπιάδα  Νεοελληνικής Γλώσσας   απέδωσε καρπούς- Έγιναν οι αγώνες της Ολυμπιάδας Νεοελληνικής Γλώσσας σε επίπεδο εθνικού σταδίου  στο Ιάσιο! Η πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων της  Ρουμανίας...

0

Inițiativa Uniunii Elene din România a dat roade

Inițiativa Uniunii Elene din România a dat roade. Limba neogreacă este promovată în România la nivel național: ea se învaţă în România de elevi din învăţământul preuniversitar, în scopul atingerii unui nivel de competenţă...