Πλανήτες και πλούσια σε νερό ατμόσφαιρες!

Μπορεί να υπάρχουν πολλοί πλανήτες με πλούσια σε νερό ατμόσφαιρες! Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος 19:15:57,03/15/2021 Μπορεί να υπάρχουν  πολλοί πλανήτες, που να έχουν πλούσια σε νερό ατμόσφαιρες, όπως καταδεικνύει μια νέα μελέτη την οποία πραγματοποίησαν...