Πρωταπριλιά – Poisson d’avril !

Το χρονικό της Πέμπτης  Η Γαλλία στη Θεσσαλονίκη  Από το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης  18:32:04,04/01/2021 Αφιερωμένο στο έθιμο των ψεμάτων της Πρωταπριλιάς είναι το «Χρονικό της Πέμπτης: Η Γαλλία στη Θεσσαλονίκη», που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη...