Ετικέτα: ChemViews Magazine

Milky Way Photography 0

1η θέση στη φωτογραφία η ομάδα ReAcTiON

15:11:01,09/21/2018 Ως φοιτητές  του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)  μπορεί να ασχολούνται με τη διεργασία διάφορων ουσιών στα εργαστήρια, αλλά ενίοτε αφήνουν τα πειράματα και λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς διαγωνισμούς φωτογραφίας, στους...