Τα σύγχρονα μέσα ελέγχου και η Δημοσιογραφία Δεδομένων

Με το Νίκο Μόσχοβο Δημοσιογράφο- Συγγραφέα 21:51:08,01/13/2022 Ένα από σύγχρονα μέσα  ελέγχου της εξουσιαστικής δύναμης από τους δημοσιογράφους αποτελεί η Δημοσιογραφία Δεδομένων, που εξορύσσει στοιχεία  από διάφορες πηγές. Αυτές μπορεί να είναι: ♦Οι βάσεις...