Εμβόλια COVID-19 και τακτική προσαρμογή

Τα εμβόλια για την πανδημία COVID-19 πρέπει να προσαρμόζονται τακτικά; Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος  18:52:59,03/27/2021 Τα εμβόλια γρίπης πρέπει να αξιολογούνται κάθε χρόνο για να διασφαλιστεί ότι παραμένουν αποτελεσματικά έναντι νέων ιών της γρίπης. Το...