Οικο- ΑΠΘ: Για ολοκληρωμένη οικολογική διαχείριση στο Πανεπιστήμιο!

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Τα ρεπορτάζ του www.typologos.com Οικο- ΑΠΘ : Για ολοκληρωμένη οικολογική διαχείριση στο Πανεπιστήμιο Του Νίκου Μόσχοβου, e-mail: contact@typologos.gr Την ολοκληρωμένη οικολογική διαχείριση, που πραγματοποιείται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προβάλλει...