Ετικέτα: Caroline Colijn

Aπεικόνιση της μετάδοσης στην τάξη. Η τάξη έχει πέντε ομάδες μαθητών που θεωρούνται στενές επαφές. Η υπόθεση ευρετηρίου (σκούρο κόκκινο) παρακολουθεί μια τάξη στην οποία είναι ευαίσθητοι όλοι οι άλλοι μαθητές. Η υπόθεση ευρετηρίου μπορεί να μολύνει μερικούς άλλους μαθητές απευθείας (μεσαίο κόκκινο) και μπορεί να συνεχίσει να μολύνει άλλους (ανοιχτό κόκκινο). Η μετάδοση μπορεί να συμβεί εντός ομάδων και μεταξύ ομάδων (με χαμηλότερο ρυθμό).Image Credit: Paul Tupper (CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 0

Αποφυγή Covid-19 στα σχολεία

Νέες προσομοιώσεις υποδηλώνουν ότι είναι πολύ αργά για πρόληψη να περιμένουμε μέχρις ότου ένας μαθητής   εμφανίσει θετικό τεστ Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος 23:50:54,07/08/2021 Μια νέα μελέτη εξετάζει  τους παράγοντες που αποτελούν τη βάση των...