Μόλυνση από COVID-19 και δεκαήμερο

Ένας στους δέκα ανθρώπους ενδέχεται να είναι ακόμα μολυσματικός για τον COVID μετά από δέκα ημέρες! Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος 22:38:25,01/14/2022 Ένας στους 10 ανθρώπους μπορεί να έχει κλινικά σχετικά επίπεδα δυνητικά μολυσματικού ιού SARS-CoV-2...