Στην  Κύπρο δοκιμάζεται ήδη η αποθήκευση ενέργειας από φωτοβολταϊκά σε σπίτια!

Στην  Κύπρο δοκιμάζεται ήδη η αποθήκευση ενέργειας από φωτοβολταϊκά σε σπίτια! 17:28:34,04/04/2018   Στην  Κύπρο δοκιμάζεται ήδη η αποθήκευση ενέργειας από φωτοβολταϊκά σε σπίτια! Αυτό υλοποιείται με  το πρώτο πιλοτικό έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου...