Φεστιβάλ και Εµπλεκόµενοι Φορείς: «Η περίπτωση του Μουσικού Χωριού»

Φεστιβάλ και Εµπλεκόµενοι Φορείς: «Η περίπτωση του Μουσικού Χωριού»                 Του Γεωργίου Ζίφκου, School  of  Performance and Cultural  Industries University of  Leeds , UK Περίληψη  της εργασίας, που θα παρουσιαστεί  στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing ...