Προμνησία (Déjà vu)

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ TYPOLOGOS.COM  Προμνησία (Déjà vu) από το WOΜLAND.COM http://www.womland.com/  Written by Amius. Με τον όρο προμνησία ορίζεται η ιδέα, η αντίληψη, ακόμη και η πεποίθηση πως μια κατάσταση έχει επαναβιωθεί στο παρελθόν....