ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ!

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Τα ρεπορτάζ του www.typologos.com ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ! Tου Νίκου Μόσχοβου, e-mail: nikmoshov@gmail.com (Φωτογραφία: Το πρωτότυπο σύστημα ...