Ταχύτητα, κυκλοφορία και ποδηλασία

Οι ταχύτητες κυκλοφορίας κάτω από  τα 32 χιλιόμετρα ανά ώρα είναι οι καλύτερες  για την ενθάρρυνση της ποδηλασίας στο δρόμο από και προς την εργασία! Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος 23:51:48,12/22/2021   Πιθανότερο είναι οι άνθρωποι...