Ώρα για ταξίδι

Του Νίκου Μόσχοβου 18:11:18,02/16/2019 Ώρα για ταξίδι των ήχων η βοή περιπλανάται εις άπειρον το διάστημα εστί Μια φωνή Τα δάχτυλα γρήγορα την άμμο σχεδίασαν Στο νοητό του αλγορίθμου περιπλανήθηκαν Ώρα για ταξίδι Σιωπή...