Επαναδραστηριοποίηση του δημοσιογραφικού ομίλου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συνέντευξη στο  Νεκτάριο Παρτασίδη Ειδικό Επιστήμονα Υποστήριξης  Έργου Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου 22:06:53,01/29/2020 Η Δημοσιογραφία δεν συνιστά απλά και μόνο γνωσιολογικό αντικείμενο ή βιοποριστικό επάγγελμα ανάμεσα σε τόσα άλλα. Συνήθως...