Τhe Art Festival of Thessaloniki!

16:17:35,05/25/2019 Η τέχνη έχει τον ανιδιοτελή χαρακτήρα του παιδιού. Immanuel Cant, , 1724-1804, Γερμανός φιλόσοφος Στο ρυθμό των προετοιμασιών έχουν μπει οι υπεύθυνοι του πολυμορφικού  «Τhe Art Festival of Thessaloniki»,  που δημιουργήθηκε από  την...