Ο πληθυσμός της Ελλάδας γίνεται όλο και περισσότερο καθιστικός!

Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων- Ο πληθυσμός της Ελλάδας γίνεται όλο και περισσότερο καθιστικός! Ο πληθυσμός της Ελλάδας γίνεται όλο και περισσότερο καθιστικός! Την επισήμανση αυτή αναμένεται  να κάνουν ειδικοί...