Ετικέτα: χρονικά

Eikonogramma-Gerardo Suarez-Virginia Garcia-Acosta 0

Εικονογράμματα- αφηγήσεις σεισμών!

Τα εικονογράμματα είναι οι πρώτες γραπτές αφηγήσεις σεισμών στο προ Ισπανικό Μεξικό Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος 00:21:44,08/27/2021 Ο Κώδικας (Codex)  Telleriano Remensis, δημιουργήθηκε στο 16ο αιώνα στο Μεξικό κι απεικονίζει τους σεισμούς σε εικονογράμματα που...

0

ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΞΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: Μία εισαγωγή στη συμβολή των φυσικών μεθόδων χαρακτηρισμού στην τέχνη και την αρχαιολογία

ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΞΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: Μία εισαγωγή στη συμβολή των φυσικών μεθόδων χαρακτηρισμού στην τέχνη και την αρχαιολογία.  Του καθηγητή, Παναγιώτη Μισαηλίδη,Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (misailid@chem.auth.gr)  Περίληψη  Η παρουσίαση αυτή δίνει, με τη...