Για τα χορηγικά προγράμματα επικοινωνίας

Κατάθεση προτάσεων από 1- 10 Ιουνίου 2021 στον «Τυπολόγο» Ποιες είναι οι προϋποθέσεις Editorial Με το Νίκο Μόσχοβο Δημοσιογράφο – Συγγραφέα 22:06:43,05/29/2021 Προτάσεις  για χορηγικά προγράμματα επικοινωνίας  μπορούν  να υποβάλλουν πολιτιστικοί   οργανισμοί  ή μη...