ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΡΙΖΙΚΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ!

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΡΙΖΙΚΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ! Με μια οπή μόλις 1-2 εκατοστών, που γίνεται με ενδοσκοπική επέμβαση, αντιμετωπίζεται το σύνδρομο  του καρπιαίου σωλήνα από τους ορθοπεδικούς και το οποίο ταλαιπωρεί εκατομμύρια...