Κατάλογος συμπτωμάτων και αιτίων δυσκολιών στην ανάγνωση για παιδιά του Δημοτικού

Κατάλογος συμπτωμάτων και αιτίων δυσκολιών στην ανάγνωση για παιδιά του Δημοτικού Του Μιχάλη Βάμβουκα, Καθηγητή Παιδαγωγικών του Πανεπιστημίου Κρήτης Αδυναμία λεκτικής έκφρασης αντικειμένων του περιβάλλοντος. Αδυναμία άρθρωσης έστω με τηλεγραφικό λόγο (Ανεπαρκής γλωσσική ανάπτυξη)....