Δωρεά φορητών καρδιογράφων σε 23 Κέντρα Υγείας και υπερηχογράφων «παλάμης» στα «νοσοκομεία αναφοράς» από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Επιπλέον Πρωτοβουλίες της Ε.Κ.Ε. για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 01:59:27,04/14/2020 Φορητούς  καρδιογράφους σε 23 Κέντρα Υγείας και υπερηχογράφους «παλάμης» στα «νοσοκομεία αναφοράς» θα διαθέσει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (Ε.Κ.Ε.)  στα πλαίσια των πρωτοβουλιών,...