Τι είναι μια κατολίσθηση;

Τι είναι μια κατολίσθηση; Από το ερευνητικό έργο Shield Κατολίσθηση(φωτογραφία) είναι η κατάρρευση υλικών σε πλαγιές, όπως πέτρες, έδαφος ή τεχνητές προσχώσεις, λόγω της επίδρασης της βαρύτητας ή άλλων δυνάμεων. Πως προκαλούνται οι κατολισθήσεις;...