Κύρια συμπτώματα εμφράγματος στη γυναίκα

Της Άννας Δαγρέ, MD, PhD, Επεμβατικής  Καρδιολόγου στο Γενικό  Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» Προέδρου Ο.Ε. Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 23:38:53,03/11/2022 Τα συχνότερα συμπτώματα του εμφράγματος δε διαφέρουν μεταξύ των ανδρών και...