400 μαθητές στα Θερινά προγράμματα του Κέντρου για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά

400 μαθητές  στα Θερινά προγράμματα του  Κέντρου  για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά 16:20:04,07/06/2018 Συνολικά 400 μαθητές   (τάξεις  Γ΄ Δημοτικού –  Β΄ Λυκείου) παρακολουθούν τα θερινά προγράμματα του Κέντρου για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά /...