Ετικέτα: υπουργός

0

Από το σχέδιο νόμου στο Εθνικό Τυπογραφείο

Από το σχέδιο νόμου στο Εθνικό Τυπογραφείο  του Δρ Φώτη Φυτσιλή,  επιστημονικoύ  συνεργάτη της  Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων  e-mail: fitsilisf@teemail.gr  Οι νόμοι του Κράτους είναι αυτοί που θέτουν το πλαίσιο οργάνωσης της...

0

Διοίκηση δημοσίων επιχειρήσεων

Διοίκηση δημοσίων επιχειρήσεων του Δρ Φώτη Φυτσιλή, επιστημονικού  συνεργάτη της  Επιστημονικής  Υπηρεσίας  της Βουλής των Ελλήνων e-mail: fitsilisf@teemail.gr Η οικονομική κρίση φέρνει τα πάνω κάτω σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Από το...