Ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου IOLanes για τη βελτίωση του συστήματος αποθήκευσης σε σύγχρονα πολύ- επεξεργαστικά συστήματα

Ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου IOLanes   για τη βελτίωση του συστήματος αποθήκευσης σε σύγχρονα πολύ- επεξεργαστικά συστήματα Με πληροφορίες από  το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα...