Νέες υπηρεσίες SaaS από το ΕΚΤ για την οργάνωση και ανάδειξη ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου

Νέες υπηρεσίες SaaS από το ΕΚΤ για την οργάνωση και ανάδειξη ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου  Νέα από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Στη διαμόρφωση ενός ισχυρού δικτύου φορέων για την ανάδειξη του διαθέσιμου ψηφιακού περιεχομένου της...