Στο μέλλον θα ενισχυθούν τα κινήματα χωρίς μεσάζοντες! Έρευνα του ΑΠΘ για τα αυξημένα χιλιόμετρα που διανύουν τα τρόφιμα (τροφομίλια)

Στο μέλλον θα ενισχυθούν τα κινήματα χωρίς μεσάζοντες! Έρευνα του ΑΠΘ για τα αυξημένα χιλιόμετρα που διανύουν τα τρόφιμα (τροφομίλια) 23:41:16,2014-09-25 Καλλιέργεια κηπευτικών Στο μέλλον θα ενισχυθούν τα κινήματα χωρίς μεσάζοντες! Η πρόβλεψη αυτή...