Μεγάλες ποσότητες υγειονομικού υλικού προς ενίσχυση του Ε.Σ.Υ και άλλων δομών μετά από πρωτοβουλίες του Δήμου Θεσσαλονίκης

20:26:59,04/17/2020 Μεγάλες ποσότητες υγειονομικού υλικού  δόθηκαν προς ενίσχυση του  Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)  κι άλλων δομών μετά από πρωτοβουλίες του  δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα και του δήμου Θεσσαλονίκης. ‘Όλα ξεκίνησαν, από πρωτοβουλίες του δημάρχου Θεσσαλονίκης...