Ένας καλλιτέχνης το μήνα!

17:45:11,02/04/2019 Ένας καλλιΤΕΧΝΗς το μήνα! – Ένας Καλλιτέχνης το μήνα την άγνοια κάνει πέρα! – Το νέο project της Ulysses περιλαμβάνει την συνεχόμενη προώθηση ενός καλλιτέχνη για ένα ολόκληρο μήνα.  Τι σημαίνει αυτό; Η...