Ο Δάσκαλος κι ο χάρακας

Οι σκέψεις της Μαρίας  Με τη Μαρία Σκαμπαρδώνη  Δημοσιογράφο- Συγγραφέα 22:30:15,03/30/2020   Ο Τζον ήταν ανήσυχος, στο μάθημα ο μόνος που μιλούσε. Μετά από μία παρατήρηση σώπαινε και μετά από λίγο πάλι ξεκινούσε.  ...