Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος

Ζητήματα Καρδιάς Με την Ιωάννα Βασιλειάδου 19:03:27,03/30/2020 Σήμερα 30 Μαρτίου είναι η εορτή  του Αγίου Ιωάννη συγγραφέα της Κλίμακος. Η Κλίμακα συντάχθηκε το 523 μ.Χ. στη Συρία, ενώ θεωρείται παγκόσμιο κειμήλιο, γιατί αναλύει άπαντα τα...