Κάκια Ξύδη: Ήθελα να γράψω για έναν έρωτα, γιατί ο έρωτας θεωρώ πως είναι η Ζωογόνος Κινητήριος Δύναμη για τον άνθρωπο

Συνέντευξη στη Βένη Παπαδημητρίου για τον “Τυπολόγο” Ήταν ο έρωτας που την έκανε να πάρει το στυλό στα χέρια της και να γεμίσει μια άψυχη , ψυχρή  λευκή κόλλα με τα χρώματά του..  Εφηβικός...