9η Εκπομπή «Τυπολόγου» στο Facebook

Oι εγκυκλοπαίδειες, τα τεκταινόμενα στις Η.Π.Α, ο έλεγχος ψεύτικων φωτογραφιών Δραστηριότητες – Πρωτοβουλίες  του «Τυπολόγου» 21:31:03,06/04/2020  Oι εγκυκλοπαίδειες, τα τεκταινόμενα στις Η.Π.Α, ο έλεγχος ψεύτικων φωτογραφιών , οι δραστηριότητες – πρωτοβουλίες  του «Τυπολόγου» ήταν...