Εκδήλωση του Σωματείου «Φίλοι Μνημείων Θεσσαλονίκης» στη Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης

Εκδήλωση του Σωματείου  «Φίλοι Μνημείων Θεσσαλονίκης» στη Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης 13:54:39,01/19/2018  «Η Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης» είναι το θέμα για  το οποίο θα μιλήσει η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης Πολυξένη Αδάμ-Βελένη στις μια...