ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΩΡΕΑ ΥΨΟΥΣ 400.000 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ TO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ!

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΩΡΕΑ ΥΨΟΥΣ 400.000 ΕΥΡΩ  ΠΡΟΣ TOΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ! Ανώνυμος δωρητής δώρισε  το ποσό των  400.000 ευρώ  στο Πανεπιστήμιο Κύπρου! Με ιδιαίτερη συγκίνηση αποδέχθηκε το Πανεπιστήμιο Κύπρου μία  δωρεά χρηματικού ποσού ύψους 400.000  ευρώ από...