Νέος υπολογιστής κινδύνου της πανδημίας COVID-19 στο διαδίκτυο θα μπορούσε να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ποιος θα πρέπει να λάβει πρώτα τα εμβόλια!

Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος 00:13:45,12/13/2020 Ένα νέο διαδικτυακό  υπολογιστή  για την εκτίμηση του κινδύνου θανάτου σε ατομικό και κοινοτικό -κοινωνικό  επίπεδο από την πανδημία του  COVID-19 ανέπτυξαν ήδη  οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας Bloomberg...