Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει- μέσω του Ερευνητικού Κέντρου «Κοίος»- σε σημαντικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αριστείας για Ανθεκτικές Υποδομές Ζωτικής Σημασίας gια την καλύτερη ασφάλεια και προστασία των πολιτών

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Τα ρεπορτάζ του www.typologos.com   Το Πανεπιστήμιο Κύπρου  συμμετέχει-  μέσω του Ερευνητικού Κέντρου «Κοίος»-  σε σημαντικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αριστείας για Ανθεκτικές Υποδομές Ζωτικής Σημασίας gια την καλύτερη ασφάλεια και...