ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ CYTA

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ CYTA Συμφωνία Συν-αντίληψης για την Τεχνολογική και Ακαδημαϊκή Συνεργασία υπεγράφη μεταξύ  των υπευθύνων  του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (www.cs.ucy.ac.cy...