Απεβίωσε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κεραμεύς

Πατέρας της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως κι ένα από επιφανέστερα τέκνα της  Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 23:34:12,12/26/2021 Ένα από επιφανέστερα τέκνα της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)...