Μεσόγειος SOS. Όχι στην καταστροφή των χημικών, στην παγκόσμια θαλάσσια πολιτιστική και περιβαλλοντική κοιτίδα.

Μεσόγειος SOS. Όχι στην καταστροφή των χημικών, στην παγκόσμια θαλάσσια πολιτιστική και περιβαλλοντική κοιτίδα. Toυ Νίκου  Εμμ. Καραταράκη,  DIC, MSc, MBA, Μετεωρολόγου- Περιβαλλοντολόγου Το ζήτημα της καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο,...