Υπάρχει διέξοδος από το νεοφιλελεύθερο αδιέξοδο στην Ευρώπη;

«Υπάρχει διέξοδος από το νεοφιλελεύθερο αδιέξοδο στην Ευρώπη;» του Γρηγόρη Ζαρωτιάδη,   επίκουρου  Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΟΠΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Συμμετοχή με θέμα «Το μέλλον της Ευρωζώνης: από την κρίση στη...