ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ-ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ  ΧΑΛΚΟΥ-ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Του Νικόλαου Βεράνη, ΙΓΜΕ, Περιφερειακή Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας- Θεσσαλονίκη Στα πλαίσια της υδρολογικής-υδρογεωλογικής έρευνας για τη μελέτη των περιβαλλοντικών...