Άνω 21.000 Ελλήνων με σκλήρυνση κατά πλάκας

Για πρώτη φορά  υπολογίστηκε ο πραγματικός αριθμός των ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση στην Ελλάδα Ελλείψει πανελλαδικού μητρώου για τη Σ.Κ.Π. Ρεπορτάζ: Νίκος Μόσχοβος 17:45:09,12/18/2021 Περισσότεροι από 21.000 Έλληνες πάσχουν από Πολλαπλή Σκλήρυνση κι ο...