ΟΡΑΜΑ

ΟΡΑΜΑ Του Νίκου Μόσχοβου, e–mail: nikmoshov@gmail.com   Στο βουνό  με  ψηλαφητά βήματα  ανέβηκε Από την κορυφή στα πέρατα κοίταξε Μιας ανάσας τον αναστεναγμό άφησε Τα μάτια έκλεισε Όλα ήταν εκεί